PDA

View Full Version : Svenska (Swedish) FormMailrussellr
21-Mar-2007, 07:30 AM
FormMail stödjer numera även andra språk än Engelska.

Du behöver version 5.02 eller nyare för att det ska fungera.

För att aktivera svenska, ladda ner zip filen som heter "language_se.zip".

Extrahera "language.inc" från zip filen och ladda upp den på din server i samma folder som formmail.php.

FormMail kommer automatiskt inkludera language.inc filen och alla meddelanden kommer att visas på svenska.

Filen som heter "snabbstart" innehåller grundläggande info om FormMail på svenska.

Vi tackar Nille del Mar för hans arbete att översätta till svenska.

Vi tackar Mervi Lievonen för hans arbete att översätta till svenska.

The above is a translation of the following English text.


FormMail now supports languages other than English.

You need version 5.02 or later to have this feature available.

To enable Swedish, download the attached package called "language_se.zip".

Extract "language.inc" from that ZIP package and upload it to your server in the same directory as formmail.php.

FormMail will automatically include the language.inc file and all messages will appear in the corresponding language.

The file called "snabbstart.txt" contains basic FormMail configuration information in Swedish.

We thank Nille del Mar for their work in the carrying out the translation to Swedish.

We thank Mervi Lievonen for their work in updating the translation to Swedish.