I get this message - and can find it in the script - but what is wrong?
Ett fel uppstod under bearbetning av schemat ().

V�ra medarbetare har f�tt besked om felen ().
Vi beklagar Verkligen f�r problemen detta fel har skapat Detta schema anv�nder Formmail (8.03), utvecklat av www.tectite.com.

Flytyerman